Privacy statement

Nan Banens Coaching- en Loopbaanadvies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.nanbanens.nl
Johan Watelerpad 33
2553 TT Den Haag

telefoon: 00 31 6 15586631
email: info@nanbanens.nl

Nan Banens is de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van Nan Banens Coaching- en Loopbaanadvies.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en doordat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankgegevens
– E-mail adres
– IP adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website en de daarmee verbonden social media.
– Andere persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch, per email en/of via social media.

Verwerk ik bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan de leeftijd van de website bezoeker niet controleren. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen en zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld heb over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@nanbanens.nl, dan verwijder ik deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?
Ik verwerk jouw persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:
– Om je van de voor jou relevante informatie te voorzien
– Om je een passend voorstel te kunnen doen
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn adviesopdracht goed uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
– Om je betaling goed te kunnen afhandelen
– Om met behulp van cookies de werking van de website te verbeteren.

Verwerkt de website automatisch persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt om op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou of iemand anders Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daar zelf invloed op uitoefen.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel. Klant- en contactgegevens, zoals naam, adres woonplaats, bankgegevens, email en telefoonnummers die ik met jouw toestemming heb vastgelegd, sla ik op in mijn klantregister. De in het register opgenomen gegevens zijn beveiligd tegen misbruik.

Deel ik jouw persoonsgegevens met derden?
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die in mijn opdracht jouw gegevens verwerken, sluit ik een bewerkersovereenkomst die voorziet in een niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens zoals ik dat ook in mijn eigen registratie aangebracht heb. Nan Banens Coaching- en Loopbaanadvies blijft verantwoordelijk voor verwerking van jouw gegevens door derden in mijn opdracht.

Gebruikt mijn website Cookies?
Mijn website gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De technische cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat mijn website goed werkt. Cookies onthouden bijvoorbeeld ook jouw voorkeursinstellingen. Doordat deze analytische cookies mij inzicht geven in het gebruik van mijn website kan ik mijn website nog beter laten aansluiten bij mijn aanbod.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nan Banens Coaching- en Loopbaanadvies. Je hebt ook het recht op overdracht van je geregistreerde gegevens. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou geregistreerd heb in een computerbestand naar jou of een door jou aangewezen derde te sturen.

Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nanbanens.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer per omgaande op je verzoek.

Ik wijs je er ook op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/ tip-ons

Hoe zijn je persoonsgegevens beveiligd?
Nan Banens Coaching- en Loopbaanadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met mij via info@nanbanens.nl