Workshops voor medewerkers

MEER...

Workshops


Voor bedrijven en organisaties ontwikkel en verzorg ik workshops, bijvoorbeeld bij fusies, reorganisaties, invoeren persoonlijke ontwikkelplannen, (team)incentives, teambuilding, bewustwordingsprocessen.

Wil jij ook aan de slag met je medewerkers en je organisatie?

5 aspecten model

In mijn workshops neem ik het 5-aspectenmodel als uitgangspunt. Evenwicht in deze 5 aspecten vergroot de kans op succes en plezier in je loopbaan en leven. Daarom hebben mijn workshops het thema “Het Effect van Jezelf”. Organisaties zijn er bij gebaat dat medewerkers hun eigen loopbaan regiseren. Dat zorgt voor plezier in het werk, betere resultaten en het vermindert de kans op verzuim. Daarvoor moeten ze over voldoende instrumenten en  zelfvertrouwen beschikken. 

Mijn workshops helpen hierbij. Collega’s leren elkaar in een verrassende context beter kennen en begrijpen. De ervaring leert dat mijn workshops altijd goed bezocht worden omdat ze laagdrempelig, praktisch en interactief zijn. Er is daarbij veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Iedere workshop is maatwerk en wordt in overleg met de opdrachtgever ontwikkeld.

Voorbeelden workshops


 

Kracht & Kleur

Profilering

Balans

Workshop
Snel en krachtig in beweging

Deze workshop biedt:

 • Inzicht in kwaliteiten, drijfveren en kracht
 • Inzicht in kleur & kleding die daarop aansluiten
 • Bepaling van je Powertype met de Powertest van Home of Power
 • Persoonlijke Powerrapportage

Workshop
Kleur & Stijl

Deze workshop biedt:

 • Het vergroten van je effectiviteit  door bewust gebruik van kleding
 • Het gebruik van kleuren in kleding en het ontwikkelen van een eigen kledingstijl
 • Inzicht in wat kleur & stijl betekenen voor je presentatie en je actieve bijdrage aan de presentatie van je organisatie

Workshop
Zet jezelf op de kaart

Deze workshop biedt:

 • Je persoonlijke verhaal leren vertellen en je talenten daarin zelfbewust benoemen
 • Je uitstraling kracht bijzetten
 • Overtuigen in gesprekken, zoals in sollicitatiegesprekken of netwerkgesprekken
 • Het verkopen van jezelf in een pitch

Workshop
De Eerste Indruk

Deze workshop biedt:

 • De manier waarop je invloed uitoefent op je eerste indruk  
 • Inzicht in verbaal- en non verbaal gedrag, lichaamstaal, stemgebruik en uiterlijke presentatie
 • Bewustwording van de relatie tussen het profiel van de organisatie en je eigen profilering daarin

Workshop

 Hectiek, Balans & Keuzes

Deze workshop biedt:

 • Keuzes maken in tijdsbesteding
 • Praktische inzichten om meer balans in je dagelijkse werkdruk aan te brengen
 • Het voorkomen en hanteren van stress
 • Tips voor verhoogde effectiviteit en energie

Voorbeelden workshops


 

Kracht&Kleur

Workshop
Snel en krachtig in beweging

Deze workshop biedt:

 • Inzichten in kwaliteiten, drijfveren en persoonlijke power
 • Inzichten in kleur & kleding die daarop aansluiten
 • Uitkomst van het persoonlijke Powertype aan de hand van de Powertest van de Home of Power en een individuele Powerrapportage

Workshop
Kleur & Stijl

Deze workshop biedt:

 • Praktisch inzicht in wat kleding kan betekenen voor je persoonlijke effectiviteit
 • Het toepassen van kleuren in kleding en het ontwikkelen van een eigen kledingstijl
 • Inzicht in wat kleur & stijl kunnen betekenen voor je persoonlijke presentatie en je actieve bijdrage aan (de succesvolle presentatie van) je organisatie

Profilering

Workshop
Zet jezelf op de kaart

Deze workshop biedt:

 • Je eigen persoonlijke verhaal vertellen en je talenten en kwaliteiten zelfbewust benoemen
 • Je uitstraling kracht bijzetten
 • Overtuiging in gesprekken, zoals in sollicitatiegesprekken of netwerkgesprekken
 • Het doen van je eigen pitch

Workshop
De Eerste Indruk

Deze workshop biedt:

 • Handreikingen om invloed op je eerste indruk  uit te oefenen.
 • Inzicht in verbaal- en non verbaal gedrag, lichaamstaal, stemgebruik en uiterlijke presentatie.
 • Bewustwording van de relatie tussen de persoonlijke profilering en de organisatie-identiteit.

 

 

 

Balans

Workshop Het Effect van Jezelf: Hectiek, Balans & Keuzes

Deze workshop biedt:

 • Keuzes maken in tijdsbesteding
 • Praktische inzichten om meer balans in je dagelijkse werkdruk aan te kunnen aanbrengen
 • Het kunnen voorkomen en hanteren van stress
 • Tips voor verhoogde effectiviteit en energie

Testimonials

De gemeente Vianen is per 1 januari 2018 een fusie aangegaan met twee andere gemeenten. In de aanloop van deze fusie zijn er in 2017  diverse workshops aangeboden. Nan heeft ‘Het effect van jezelf; kleur en stijl’ en ‘De eerste indruk gegeven’ beide meerdere keren gegeven. Het succes verkocht zich zelf; de vraag naar deze workshop vanuit de medewerkers was groot (zowel vanuit de beleidsmedewerkers maar ook vanuit de buitendienst). Het gaf medewerkers inzicht in hoe kom ik krachtiger over en hoe kan ik zekerder zijn van mezelf; iets wat voor iedereen een steuntje in de rug kan zijn in onzekere tijden, zoals bijv. bij een fusie.

Lucienne ter Veen, P&O Adviseur Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden

Gemeente Vianen

Sinds december 2017 organiseert de BNMO Identiteitsgroep Politie meerdaagse programma’s voor partners van politiemensen met een post traumatische stressstoornis. Het thema is “Zorgen voor Jezelf”. Gedurende deze dagen verzorgt loopbaan- en imagocoach Nan Banens de workshops “Het Effect van Jezelf, Kleur en Stijl” en “Ontdek Je Power”.

Nan vertaalt het thema “Zorgen voor Jezelf”  naar “Het Effect van Jezelf”: hoe kan ik zorgen voor mezelf door mijn talenten te (her)ontdekken en zichtbaar te maken. Hoe kan ik zorgen dat innerlijk en uiterlijk in balans zijn? 

De aanpak van Nan is enthousiast, laagdrempelig en zij heeft de rust in zich om dingen te laten gebeuren en deelnemers ontdekkingen voor zichzelf te laten doen. De deelnemers ervaren de workshop positief en geven aan handvatten te hebben gekregen waar ze zelf verder mee kunnen gaan. Een reactie van Miranda de Groot, een van de deelnemers n.a.v. van de workshop “Ontdek je Power”:

“De workshop van Nan was heel fijn. Iets wat je eigenlijk je leven lang als negatieve eigenschappen hebt gevoeld liet Nan zien en lezen maar voornamelijk voelen dat er genoeg mooie en goede eigenschappen zijn, en die komen echt recht in je hart binnen.”

De foto van Tamar naar aanleiding van de workshop “Het Effect van Jezelf: Kleur & Stijl” zegt meer dan woorden…..

Baukje van der Zwaag

BNMO Identiteitsgroep politie

Sinds vier jaar organiseert de VHG, Branchevereniging voor Ondernemers in het Groen, voor meewerkend partners (v) en vrouwelijke ondernemers een jaarlijkse studiedag waaraan zo’n 40 vrouwen deelnemen. Voor twee van deze studiedagen heeft loopbaan-en imagocoach Nan Banens het middagprogramma voor ons verzorgd.

De eerste keer stond het middagprogramma in het teken van “Het Effect van Jezelf; de Eerste Indruk” en was gericht op innerlijke en uiterlijke kracht. De tweede keer was het middagprogramma gericht op “Hectiek, Balans en Keuzes”: hoe om te gaan met keuzes in tijdsbesteding en de dagelijkse hectiek. Daarnaast heeft Nan nog een aantal studiebijeenkomsten voor diverse regio’s bijeenkomsten van de studieclubs VHG verzorgd, met als thema persoonlijke effectiviteit.

Nan kenmerkt zich door deskundigheid, betrokkenheid en enthousiasme. Zij kan zich goed verplaatsen in de context van de meewerkende partners (v) en vrouwelijke ondernemers van de VHG. De bijeenkomsten worden gekenmerkt door veel interactie en veel discussie met elkaar. Nan prikkelt deelnemers om met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en oplossingen te vinden.

Met veel plezier zullen we een volgende keer graag weer met Nan samenwerken.

Nicole Slagmolen

VHG, Branchevereniging voor Ondernemers in het Groen

POWERTYPE !! Die Nan Banens die ons in de summerschool Bouw je eigen baan juist nu, meenam om te ontdekken wat ons eigen powertype is. Zeg maar dat wie je bent als type helemaal matcht met je buitenkant in stijl en kleur. Verrassend !! Voor allemaal fijn om zo duidelijk te voelen en ervaren wie we zijn. En dat we dat nu met onze eigen kleuren kunnen gaan bekrachtigen en uitdrukken. Dank Nan en alle workshop deelnemers .Het was een feestje !!

Janneke Vollebergh-Barbiers

Specialist Duurzame inzetbaarheid en teamontwikkeling , Nationale Politie

Klaver 4 Rouw- en verliesbegeleiding

POSG